Rotunda na Řípu

Rotunda na Řípu

Milý poutníku, vítej na oficiálních stránkách rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na památné hoře Říp. Rotunda navzdory očekávání návštěvníků neslouží jako rozhledna, ale jako křesťanský kostel, který patří pod bývalou kanonii augustiniánů v Roudnici nad Labem. Rotunda je zpřístupněna všem zájemcům, kteří touží spočinout v inspirativním prostoru takřka tisícileté stavby nebo si jen prohlédnout poslední stojící rotundu svého druhu. Pokud nevíte, čím je rotunda na Řípu unikátní, přijďte a povíme Vám víc.

 

Rotunda na Řípu

Rotunda na Řípu
Rotunda na Řípu

Otevřeno

duben, říjen: sobota, neděle, svátky 10–16 hodin
květen, červen, září: úterý – neděle 10–17 hodin
červenec – srpen: úterý – neděle 10–18 hodin
listopad – březen: otevřeno příležitostně

Za nepříznivých povětrnostních podmínek může být rotunda zavřena.

Aktuální informace a změny v otevírací době sledujte zde.

Poslední projekce dokumentárního filmu začíná v rotundě nejpozději 15 minut před koncem provozní doby.

První neděli v měsíci se v rotundě koná od 16:30 hodin mše svatá. Prohlídky během mše nejsou možné.

Komentované prohlídky pro organizované skupiny a prohlídky mimo otevírací dobu lze domluvit na e-mailu rotundarip@gmail.com, nebo na telefonu 735 718 210.

Prohlídka rotundy

Vstupenka ROTUNDA

Základní vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné: 40 Kč (mládež 15–26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)
Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6–15 let)
Rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí a max. 3 děti)

Zdarma: návštěvníci kláštera Roudnice po předložení platné vstupenky KLÁŠTER (netýká se organizovaných skupin dětí do 15 let), děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže (1 pedagog na 10 dětí).

Vstupenka ROTUNDA je jednorázová a neopravňuje ke vstupu do kláštera! Zájemci o oba objekty žádají vstupenku KLÁŠTER, která opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera i do rotundy a je prodávána jak v klášteře, tak v rotundě. Na návštěvu druhého z objektů má držitel platné vstupenky čas do konce sezóny.

 

Rotunda na Řípu

Historie rotundy

Hora Říp je od nepaměti středem staré sídelní oblasti. Pod horou se vystřídalo několik pravěkých kultur, avšak žádná z nich aktivně neosídlila temeno hory, neboť to od pradávna patřilo bohům. Posvátný význam hory dokládá románská rotunda, která vznikla v souvislosti s christianizací míst s přetrvávajícím pohanským kultem. První písemná zmínka o řípské svatyni pochází z roku 1126 a najdeme ji v kronice tzv. Kanovníka vyšehradského. Tehdy kníže Soběslav I. obnovil zbořenou kapli a olomoucký biskup Jindřich Zdík, ji slavnostně vysvětil. Jak vypadala stavba v roce 1126 nevíme, avšak předpokládáme, že měla současný půdorys i tvar. S podobnými nejasnostmi se lze vyjádřit k podobě i okolnostem vzniku doloženého předchůdce, který byl postaven nejdříve v průběhu 10. století.

Hora Říp
Rotunda Říp

Rotunda je zasvěcena sv. Jiří a sv. Vojtěchu, avšak původní patrocinium není známé. Kostel sv. Vojtěcha připomíná papežská listina z roku 1273. Sv. Jiří, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků, je v souvislosti s rotundou doložen ještě později. Nejpozději ve 14. století se rotunda sv. Vojtěcha stala farním kostelem. Až do roku 1577 vlastnili Říp strahovští premonstráti, kteří jej prodali Vilémovi z Rožmberka. Za Lobkoviců zanikla řípská fara a kostel spadl pod správu roudnického proboštství. Za josefínských reforem byl zrušen zdejší hřbitov, poustevna (zbořená v roce 1826) i poutní tradice. S rozmachem obrození ožila i hora Říp, která se stala dějištěm obnovených poutí i politických manifestací. Jedno z nejpočetnějších shromáždění proběhlo v roce 1868, kdy byl z hory vylomen základní kámen pro stavbu Národního divadla. V této emočně vypjaté době došlo k renovaci rotundy a české společnosti byly připomenuty zašlé legendy o původu Čechů. Další výraznější stavební úpravy se odehrály za éry komunismu, kdy se z rotundy stal památník slovanské vzájemnosti a rotunda i s horou byla prohlášena za národní kulturní památku.

Augustiniánská kanonie v Roudnici nad Labem

Nezapomeňte navštívit také bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je dodnes trvale obýván. Klášter je centrem farnosti, která svými duchovními i kulturními aktivitami navazuje na odkaz někdejší augustiniánské komunity. Přespolní i domácí zveme na komentované prohlídky středověkých interiérů, které pamatují nejlepší časy roudnické historie i významné osobnosti. Dále zveme k návštěvě ekocentra Zvonice nebo k posezení a odpočinku v Klášterním klubu.

Klášter byl založen v roce 1333 pražským biskupem Janem IV. z Dražic, který do Roudnice přivedl v Čechách dosud neznámý řád augustiniánů kanovníků. Klášter s vlastními statuty se stal nadregionálním kulturním centrem a bylo odtud založeno či přímo ovlivňováno několik kanonií nejen v Čechách a na Moravě, ale i v dnešním Polsku, Německu a Rakousku. Chloubou klášterního komplexu je gotický kostel Narození Panny Marie, který byl v 18. století upraven ve stylu barokní gotiky. Ze 14. století, tedy z období největšího rozkvětu kanonie, se zachovala zdobná kapitulní síň, bývalá knihovna nebo křížová chodba s pozoruhodnou nástěnnou malbou Ukřižování na vinném kmeni. Oblíbeným lákadlem je pak zatopené podzemí, známé jako jezírko.

Augustiniánský klášter v Roudnici
klášter v Roudnici

Otevřeno

duben: otevřeno o víkendech od první soboty po Velikonocích. 
květen–září: otevřeno denně kromě pondělí (o svátcích otevřeno i v pondělí)
říjen: o víkendech a 28. 10.

Komentované prohlídky začínají:

úterý-pátek

10

11

12

13

14

15

16

17 hodin

sobota

10

11

12

13

14

15

16

17 hodin

neděle a svátky

 

11

12

13

14

15

16

17 hodin

Prohlídka v 17:00 se koná pouze v červenci a srpnu.
Prohlídka ve 12:00 se koná pouze o víkendech a svátcích.
V neděli a o svátcích začíná první prohlídka až v 11:00.

Sraz zájemců o prohlídku je před vstupem do kostela v ulici Komenského. Každou neděli se v klášterním kostele koná mše svatá od 9:30 a od 18:00 řeckokatolická liturgie, kam jste srdečně zváni. Mimo otevírací dobu a v období od listopadu do Velikonoc jsou prohlídky možné po předchozí domluvě.

Prohlídka kláštera

Vstupenka KLÁŠTER:

Základní vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné: 70 Kč (mládež 15–26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)
Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6–15 let)
Rodinné vstupné 230 Kč (2 dospělí a max. 3 děti)
Zdarma: děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže (1 pedagog na 10 dětí)

Vstupenka KLÁŠTER opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera a rovněž umožňuje volny vstup do rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (netýká se organizovaných skupin dětí do 15 let). Na návštěvu druhého z objektů má držitel platné vstupenky čas do konce sezóny.

 

Klášter v Roudnici
Rotunda na Řípu

Nabídka pro školy

Kromě základní prohlídky rotundy (animovaný dokument) nabízíme školám i rozšířenou prohlídku s komentářem a pracovními listy. Základem zůstává animovaný film, po kterém následuje diskuze podle připraveného scénáře. Použité materiály si učitelé odnášejí k další práci, kterou lze realizovat přímo na hoře (desky i psací potřeby jsou k dispozici) nebo třeba až ve škole. Součástí rozšířené prohlídky je i suvenýr, který si každé dítě odnáší na památku. Rozšířenou prohlídku přizpůsobujeme věku návštěvníků. Základní prohlídka rotundy je 30 Kč/žák, rozšířená prohlídka rotundy je 60 Kč/žák. 

Školním výpravám dále nabízíme návštěvu roudnického kláštera, kde žáci prohlubují znalosti o středověkém stavitelství. Zatímco v rotundě se seznamujeme s románským slohem, v klášteře věnujeme pozornost gotice. Ideální je kombinace obou objektů. Prohlídka kláštera je 30 Kč/žák.

U rezervovaných prohlídek je nutné dodržet domluvený čas. Upozorňujeme, že na přelomu jara a léta je o prohlídky zvýšený zájem a nemusí být dostupné.

Kde nás najdete

Na Říp vedou čtyři značené stezky. Nejsnazší přístup (dostupný i pro kočárky) míří od severu z obce Rovné, avšak motoristé zde zaplatí parkovné. Jižní trasy jsou zdarma, je zde méně lidí a stezka s výraznějším převýšením opravdu připomíná výstup na horu.

Bývalý klášter augustiniánů kanovníků naleznete v historickém centru Roudnice nad Labem poblíž řeky. Objekt je přístupný z ulice Komenského a vstupuje se průčelím kostela Narození Panny Marie. Sraz s průvodcem je u informační tabule vedle vstupu. Parkování je možné v sousedství kláštera. Na Říp je to odtud 6,5 km po modré turistické značce.

Říp

Kdo jsme

Římskokatolická farnost
Roudnice nad Labem
Komenského 174
413 01 Roudnice nad Labem

Rezervace prohlídek

Správce objektů Tomáš Buryška
e-mail: rotundarip@gmail.com
tel. 735 718 210

Odkazy

Copyright

Copyright © Farnost Roudnice, 2020 

Webdesign © Filip Skalák, 2020
www.funkcni-web.cz