Rotunda na Řípu

Rotunda na Řípu

Milý poutníku, vítej na oficiálních stránkách rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na památné hoře Říp. Rotunda navzdory očekávání návštěvníků neslouží jako rozhledna, ale jako křesťanský kostel, který patří pod bývalý klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem. Rotunda je zpřístupněna všem zájemcům, kteří touží spočinout v inspirativním prostoru takřka tisícileté stavby nebo si jen prohlédnout poslední stojící rotundu svého druhu. Pokud nevíte, čím je rotunda na Řípu jedinečná, přijďte a dozvíte se víc.

Rotunda na Řípu

Rotunda na Řípu
Rotunda na Řípu

Otevírací doba rotundy

duben, říjen: sobota, neděle, svátky 10–16 hodin
květen, červen, září: úterý–neděle 10–17 hodin
červenec–srpen: každý den 10–18 hodin
listopad–březen: otevřeno příležitostně

Za nepříznivých povětrnostních podmínek může být rotunda zavřená.
Aktuální informace a změny v otevírací době sledujte zde.
Poslední projekce dokumentárního filmu začíná v rotundě nejpozději 15 minut před koncem provozní doby.

První neděli v měsíci se v rotundě koná od 16:30 hodin mše svatá. Prohlídky během mše nejsou možné.

Komentované prohlídky pro organizované skupiny a prohlídky mimo otevírací dobu lze domluvit na e-mailu rotundarip@gmail.com, nebo na telefonu 735 718 210.

Prohlídka rotundy

Vstupenka ROTUNDA

Základní vstupné: 60 Kč
Snížené vstupné: 50 Kč (mládež 15–26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)
Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6–15 let)
Rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí a max. 3 děti)
Zdarma: návštěvníci kláštera Roudnice po předložení platné vstupenky KLÁŠTER (netýká se organizovaných skupin dětí do 15 let), děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže (1 pedagog na 10 dětí)

Platba je možná pouze v hotovosti.

Vstupenka ROTUNDA je jednorázová a neopravňuje ke vstupu do kláštera! Zájemci o oba objekty žádají vstupenku KLÁŠTER, která opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera i do rotundy a je prodávána jak v klášteře, tak v rotundě. Na návštěvu druhého z objektů má držitel platné vstupenky čas do konce sezóny.

Rotunda na Řípu

Historie rotundy

Hora Říp je od nepaměti středem staré sídelní oblasti. Pod horou se vystřídalo několik pravěkých kultur, avšak žádná z nich aktivně neosídlila temeno hory, neboť to od pradávna patřilo bohům. Posvátný význam hory dokládá románská rotunda, která vznikla v souvislosti s christianizací míst s přetrvávajícím pohanským kultem. První písemná zmínka o řípské svatyni pochází z roku 1126 a najdeme ji v kronice tzv. Kanovníka vyšehradského. Tehdy kníže Soběslav I. obnovil zbořenou kapli a olomoucký biskup Jindřich Zdík ji slavnostně vysvětil. Jak vypadala stavba v roce 1126, nevíme, avšak předpokládáme, že měla současný půdorys i tvar. O předchozí stavbě nevíme s jistotou nic. Domníváme se, že mohla být postavena někdy v průběhu 10. století.

Hora Říp
Rotunda Říp

Rotunda je zasvěcena sv. Jiří a sv. Vojtěchovi, avšak původní patrocinium není známé. Kostel sv. Vojtěcha připomíná papežská listina z roku 1273. Sv. Jiří, jeden ze čtrnácti svatých pomocníků, je v souvislosti s rotundou doložen až na počátku 16. století. Nejpozději ve 14. století se rotunda sv. Vojtěcha stala farním kostelem. Až do roku 1577 vlastnili Říp strahovští premonstráti, kteří jej prodali Vilémovi z Rožmberka. Za Lobkoviců zanikla řípská fara a kostel spadl pod správu roudnického proboštství. Za josefínských reforem byl zrušen zdejší hřbitov, poustevna (zbořená v roce 1826) i poutní tradice. S rozmachem národního uvědomění ožila i hora Říp, která se stala dějištěm obnovených poutí i politických manifestací. Jedno z nejpočetnějších shromáždění proběhlo v roce 1868, kdy byl z hory vylomen základní kámen pro stavbu Národního divadla. V této emočně vypjaté době došlo k renovaci rotundy a české společnosti byly poplatnou formou představeny zašlé mýty o původu Čechů. Další výraznější stavební úpravy se odehrály za minulého režimu, kdy se z rotundy stal památník slovanské vzájemnosti a rotunda i s horou byla prohlášena za národní kulturní památku.

Augustiniánský klášter
v Roudnici nad Labem

Nezapomeňte navštívit také bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je nejvýznamnější gotickou památkou na Podřipsku. Chloubou klášterního komplexu je monumentální kostel Narození Panny Marie, který byl v 18. století upraven ve stylu barokní gotiky. V interiéru se nachází množství uměleckých předmětů, ze kterých vyniká soubor dvanácti obrazů tzv. Pašijového cyklu z roku 1522. Ze 14. století se zachovaly autentické prostory křížové chodby kolem rajského dvora, kapitulní síň nebo bývalá knihovna. Pod klášterem se nachází zatopené podzemí známé jako jezírko. Klášter Roudnice byl pro svou vysokou uměleckou a historickou hodnotu prohlášen za národní kulturní památku. Pokud chcete o naší expozici vědět více, klikněte zde a nezapomínejte, že návštěvníci kláštera mají vstup do rotundy zdarma!

Augustiniánský klášter v Roudnici
klášter v Roudnici

Otevírací doba kláštera

Klášter v Roudnici je otevřen celoročně!
Prohlídky s odborným lektorem jsou vypravovány pouze na základě předchozí rezervace kdykoliv během roku.

Krom toho lze navštívit klášter samostatně (s tištěným průvodcem) během turistické sezóny, která začíná v dubnu od první soboty po Velikonocích!
Samostatné prohlídky lze realizovat v těchto časech:

duben, květen, říjen: sobota, neděle, svátky 11–16 hodin
červen, září: úterý–neděle 11–16 hodin
červenec–srpen: úterý–neděle 10–17 hodin

Poslední vstup do kláštera je možný 15 minut před koncem otevírací doby.
V roce 2023 otevíráme k samostatným prohlídkám v sobotu 15. 4. v 11 hodin.
Aktuální informace a změny v otevírací době sledujte zde.

Na prohlídkový okruh se vstupuje kostelem z ulice Komenského. Každou neděli se v klášterním kostele koná mše svatá od 9:30 a od 18:00 řeckokatolická liturgie, kam jste srdečně zváni. V kostele se příležitostně konají také svatby, křty či koncerty, a proto může docházet ke krátkodobým omezením na prohlídkové trase.

Prohlídka kláštera​

Vstupenka KLÁŠTER:

Základní vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné: 80 Kč (mládež 15–26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)
Dětské vstupné: 50 Kč (děti 6–15 let)
Rodinné vstupné: 250 Kč (2 dospělí a max. 3 děti)
Zdarma: děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže (1 pedagog na 10 dětí)

V případě prohlídky s odborným lektorem je k základní a snížené vstupence účtován příplatek 50 Kč /osoba. Prohlídka začíná od tří prodaných vstupenek s příplatkem. Provádíme i jednotlivce.


Platba je možná pouze v hotovosti.

Vstupenka KLÁŠTER opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera a rovněž umožňuje volný vstup do rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (netýká se organizovaných skupin dětí do 15 let). Na návštěvu druhého z objektů má držitel platné vstupenky čas do konce sezóny.

Klášter v Roudnici
Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem

Historie kláštera

Klášter byl založen v roce 1333 pražským biskupem Janem IV. z Dražic, který do Čech přivedl dosud neznámý řád augustiniánů kanovníků. Roudnická komunita kanovníků v čele s proboštem se řídila vlastními řádovými pravidly (řeholí sv. Augustina a roudnickými statuty) a už kolem poloviny 14. století zakládala vlastní dceřinné kláštery, které společně tvořily tzv. roudnickou kongregaci. Roudnice se stala nadregionálním kulturním centrem a významně se podílela na šíření obrodného duchovního směru Devotio moderna. Slibný rozkvět kláštera ukončily husitské války. Klášterní statky byly rozchváceny a kanovníci uprchli do exilu. Do Roudnice se vrátili až po vyhlášení basilejských kompaktát v roce 1436. Bez hospodářského zázemí se však marně pokoušeli navrátit zašlou slávu roudnické kanonie a někdy v průběhu 2. poloviny 15. století své působení v Roudnici ukončili. Zachován zůstal pouze titul probošta, který používali roudničtí duchovní správci až do konce 20. století. V 16. století byla Roudnice převážně utrakvistická. V roce 1594 dosadila Polyxena z Pernštejna (později z Lobkowicz) v rámci svých protireformačních snah do Roudnice katolického probošta a pro farní účely opravila zchátralý objekt bývalého kláštera. Roudnici poničil v roce 1676 katastrofální požár a na opravu kostela se čekalo dlouhých 50 let. Od roku 1725 realizoval obnovu Ottavio Broggio, který kostel Narození Panny Marie rekonstruoval ve stylu barokní gotiky podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Klášter v Roudnici je dodnes obýván a je sídlem římskokatolické farnosti.

Nabídka pro školy​

Kromě základní prohlídky rotundy (animovaný dokument) nabízíme školám i rozšířenou prohlídku s komentářem a pracovními listy. Základem zůstává animovaný film, po kterém následuje diskuze podle připraveného scénáře. Použité materiály si učitelé odnášejí k další práci, kterou lze realizovat přímo na hoře (desky i psací potřeby jsou k dispozici) nebo třeba až druhý den ve škole. Součástí rozšířené prohlídky je i suvenýr, který si každé dítě odnáší na památku. Rozšířenou prohlídku přizpůsobujeme věku návštěvníků. Základní prohlídka rotundy je 30 Kč/žák, rozšířená prohlídka rotundy je 60 Kč/žák.

Školním výpravám dále nabízíme návštěvu roudnického kláštera, kde žáci prohlubují znalosti o středověkém stavitelství. Zatímco v rotundě se seznamujeme s románským slohem, v klášteře věnujeme pozornost gotice. Pro lepší pochopení středověkých slohů je ideální kombinace obou objektů. Prohlídka kláštera je 50 Kč/žák.

U rezervovaných prohlídek je nutné dodržet nástupní čas. Upozorňujeme, že na přelomu jara a léta je o prohlídky zvýšený zájem a nemusí být dostupné.

Rotunda na Řípu
Říp

Kde nás najdete

Na Říp vedou čtyři značené stezky. Nejsnazší přístup (dostupný i pro kočárky) míří od severu z obce Rovné, avšak motoristé zde zaplatí parkovné. Jižní trasy vedou z obcí Vražkov, Mnetěš a Ctiněves, kde lze parkovat s omezením (zato zdarma), je zde méně lidí a závěrečná pasáž s výraznějším převýšením opravdu připomíná výstup na horu.

Bývalý klášter augustiniánů kanovníků naleznete v historickém centru Roudnice nad Labem poblíž řeky. Objekt je přístupný z ulice Komenského a vstupuje se průčelím kostela Narození Panny Marie. Parkování je možné v sousedství kláštera. Na Říp je to odtud 6,5 km po modré turistické značce. V Roudnici se nachází ještě kapucínský klášter, který je veřejnosti nepřístupný. 

Kdo jsme

Římskokatolická farnost
Roudnice nad Labem
Komenského 174
413 01 Roudnice nad Labem

Rezervace prohlídek

Správce objektů Tomáš Buryška
e-mail: rotundarip@gmail.com
tel. 735 718 210

Odkazy

Copyright

Copyright © Farnost Roudnice, 2023 

Webdesign © Filip Skalák, 2020
www.funkcni-web.cz